Innlevering av klær, interiør, leker, bøker osv.

Har du saker og ting til overs?

Aldersgruppe: For alle

Dersom du rydder i skapet, garasjen eller på loftet, kan det hende du finner masse fine ting som du selv kanskje ikke har bruk for, men som kan komme andre til nytte. På Stjørdal Frivilligsentral, har vi flere lagerrom hvor vi kan oppbevare både store og mindre gjenstander, alt fra møbler til klær, interiør, sko, leker, bøker osv. Vi har to lagerrom i besøksavdelingen vår, ett for klær og ett for kopper og kar, interiør og mindre gjenstander. Der kan alle, når disse er åpne, plukke med seg det de trenger, helt gratis. I kjelleren har vi blant annet ett stort lagerrom der vi lagrer møbler. Alt dette som vi oppbevarer, får vi av Stjørdals innbyggere og uten disse donasjonene, hadde vi ikke hatt mulighet til å ha dette tilbudet. Vi setter stor pris på alt vi får, det er takket være dere som gir, som igjen gir oss mulighet til å gi dette videre. Ikke er det bare bra for de som har det vanskelig økonomisk, men det er også bra for miljøet at brukbare ting blir gjenbrukt. 

Har du noe du ønsker å donere til oss, så er vi på plass fra mandag til fredag. Vår ordinære åpningstid er fra kl. 10-14, men det er også mulig å treffe noen fra 08-16 disse dagene. Kommer du utenom ordinær åpningstid, er det fint om du tar en telefon og avtaler da det ofte legges møteaktivitet utenfor åpningstidene. Ring Siri  på mob: 93008974 eller Fida på mob: 41845168 for avtale. Vi blir veldig glade for å få varene levert på sentralen, da vi har begrenset kapasitet til å hente selv. 

Takk for at du ønsker å bidra både for oss og for miljøet! :)

2021 © Stjørdal Frivilligsentral SA