Jul for alle, Stjørdal Frivilligsentralen 2020

Jul for alle på Stjørdal Frivilligsentral vil i år bli litt annerledes men vi har forsøkt å finne gode løsninger.

Årets Jul på Stjørdal Frivilligsentral blir veldig annerledes enn hva vi er vant til. Men vi ønsker og finne gode løsninger slik at vi kan nå og hjelpe flest mulig i årets julehøytid.

Etter mange runder høyt og lavt i systemet, har vi nå besluttet at også et mindre arrangement blir vanskelig for oss å gjennomføre på en sikker og trygg måte hva gjelder situasjonen rundt Covid 19. Vi synes dette er fryktelig leit og ønsker å uttrykke vår dypeste beklagelse over beslutningen. 

Dog skal vi SELVFØLGELIG få gitt ut julegaver og julemat til alle som trenger det, så vi kommer til å organisere hjemkjøring fra sentralen i uke 51, altså fra mandag 14. des til og med fredag 18. desember. Vi er avhengig av hva vi får inn av både mat og julegaver, og ber om forståelse for at vi ikke kan dekke alle behov eller ønsker. 

Alle som har meldt sin interesse vil bli kontaktet i løpet av uke. 

For at vi skal kunne være mest mulig forberedt har vi gjort det mulig og sende inn en melding i vedlagte linker der man angir antall personer og alder på de man ønsker skal få en gave eller i forhold til matutlevering. Det ligger også en liste i våre lokale på Frivilligsentralen der man kan notere ned informasjon. Gjerne noter ned mobilnr og adresse. 

2021 © Stjørdal Frivilligsentral SA