Mindre ensom.

Aktivitetsdager for hjemmeboende seniorer.

Etter anbefaling fra kommunelegen har vi nå innstilt arrangementene ved Hegra, Lånke og Skatval Bosenter. Dette er et tiltak for å forebygge spredningen av koronaviruset

Vi håper å komme igang igjen så fort det lar seg gjøre. Informasjon om dette vil bli gitt på et senere tidspunkt. 

Dette året, og allerede nå i januar starter Stjørdal Kommune og Stjørdal Frivlligsentral et nytt tilbud hvor vi inviterer hjemmeboende seniorer til en aktiv dag på bosenteret. Vi har hente- og bringeservice som du kan bestille fra Frivilligsentralen på telefon 930 08 974. Vi ønsker å ha påmelding 1 uke innen aktiviteten både for å sørge for å ha nok plasser på bussen og for at bosentrene skal kunne ha nok mat til alle som ønsker.

Les mer om tilbudet på kommunens hjemmeside: 

Stjørdal Kommune, Aktivitetsdager for hjemmeboende seniorer 

Vi håper at dette kommer til å glede våre fine seniorer i kommunen vår og at dette vil medvirke til å gjøre dagene mer innholdsrik og varierte. 

2021 © Stjørdal Frivilligsentral SA