Formålet med sentralen

Nettverksbygger

Frivilligsentralen Stjørdal SA ble stiftet i 2003. Sentralen er organisert som et samvirkeforetak hvor enkeltpersoner, alle typer organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer. 

Foretaket er underlagt retningslinjer for Frivillighetssentralen / nærmiljøsentraler vedtatt av Kultur- og kirkedepartementet. Sentralens formål er å være nettverksbygger mellom mottakere av givere/ytere av frivillig ubetalt arbeid /innsats i Stjørdal kommune, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette. 

Sentralen skal stimulere til økt frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte/konkurrere med eksisterende tiltak.

2021 © Stjørdal Frivilligsentral SA